Upravit stránku

Informace o zpracování osobních údajů

Vážení,

tímto Vám poskytujeme informace o tom, že zpracováváme Vaše osobní údaje. Osobní údaje získáváme a zpracováváme jen v nezbytném rozsahu proto, abychom Vám mohli poskytovat a nabízet kvalitní služby. Při jejich zpracování dodržujeme zejména standardy jejich ochrany podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Níže uvádíme podstatné informace, které mohou být pro Vás důležité.

 

 1. Správcem Vašich osobních údajů je společnost AIR - Matyáš, s. r. o., IČ: 25283006, se sídlem Hlaváčova 2838, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 12713. Pokud máte jakýkoliv dotaz ohledně zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás obrátit na email: info@air-matyas.cz.
   
 2. Zpracováváme zejména tyto Vaše osobní údaje:Jméno, příjmení, název nebo firmu, adresu bydliště, sídla, provozovny, IČ, DIČ, e-mailový a telefonický kontakt, číslo bankovního účtu.
   
 3. Vaše údaje zpracováváme z důvodu, že jste nám je poskytli v rámci Vaší poptávky, případně proto, že jsou obsahem našeho smluvního vztahu nebo že máme zákonnou povinnost je zpracovávat.
   
 4. Veškeré osobní údaje zpracováváme za účelem zpracování nabídek na základě Vaší poptávky, realizace smluvního plnění v případě obdržení objednávky, uzavření smlouvy, fakturace e-mailem a plnění našich zákonných povinností (např. účetní, daňové, archivační, nakládání s odpady apod.)
   
 5. Jestliže jste nám udělili výslovný souhlas se zpravováním, můžete ho kdykoliv odvolat.
   
 6. K Vašim osobním údajům mají přístup i další subjekty (zpracovatelé), kteří jsou našimi smluvními partnery a podílejí se naší obchodní činnosti. Tyto subjekty rovněž garantují standardy ochrany podle GDPR (např. daňoví poradci, právníci, dodavatelé, montážní nebo stavební spolupracovníci, poskytovatelé IT služeb a doručovací společnosti).
   
 7. Osobní údaje zpracováváme v souladu s právními předpisy po nezbytně nutně dlouhou dobu - nejdéle po dobu stanovenou zákonem k archivaci účetních dokladů.
   
 8. Je Vaším právem se na nás kdykoliv obrátit s jakýmkoliv dotazem týkajícím se námi zpracovávaných osobních údajů. Stejně tak můžete požádat o výmaz či úpravu údajů. Rovněž máte právo požadovat, abychom omezili zpracování osobních údajů Vaší osoby. Námi zpracovávané údaje můžete také přenést k jinému správci údajů.

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti