Upravit stránku

Od 1.ledna 2010 do 31.prosince 2014 lze při údržbě a opravě stávajících chladících a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel používat regenerované či recyklované HCFC látky, mezi které patří také chladivo R22.

Od 1.ledna 2015 nebude možné pro údržbu a servis použít ani regenerované ani recyklované HCFC látky pro výše uvedená zařízení.

Nicméně, pokud bude zařízení v pořádku fungovat bez nutnosti oprav a úniku chladiva, může takto pracovat i po 31.prosinci 2014.
Doba použití a provozu zařízení tak bude záviset na jeho životnosti.

V momentě, kdy dojde k úniku chladiva po 31.prosinci 2014, nebude možné legálně takové zařízení doplnit chladivem HCFC.

Provozovatel zařízení má pak následující dvě možnosti:

  • pokud je zařízení na konci své životnosti, bude z něj znovuzískáno zbývající HCFC chladivo, které bude předáno ke zneškodnění
  • pro zachování provozu se zařízení naplní retrofitem, který nebude látkou poškozující ozonovou vrstvu